Algemene Voorwaarden

 

 

 * Een bestelling en/of workshop dient uiterlijk twee weken voor de aflevering geheel voldaan te zijn. Wanneer de betaling staat bijgeschreven op de bankrekening, is de bestelling/reservering pas definitief. Wanneer het een last-minute bestelling betreft, wordt u verzocht na de betaling een bewijs van betaling te sturen via de mail in de vorm van bv een printscreen. Eerder kan er niet gestart worden met het maken van de taart.

 

* Voor bruidstaarten geldt een aanbetaling van 50% voor het vast zetten van de datum.    

 

Bankgegevens: Taart en Dolci

                             Iban: NL49 RBRB 0900081163

 

* Een bestelling/workshop kunt u kosteloos annuleren tot 2 weken voor de leveringsdatum. Bij annulering tot een week voor aflevering/workshop ontvangt u 50% van het totaal bedrag terug. Bij annulering tussen een week en 4 dagen voor aflevering/workshop heeft u recht op 25% teruggaaf en bij annulering korter dan 4 dagen voor de aflevering/workshop vervalt het recht op teruggave.

 

* Ik maak geen taarten na naar aanleiding van voorbeelden of foto’s, wel kan ik deze gebruiken ter inspiratie.

 

* Bestellingen dienen opgehaald te worden aan de Melkweg 30 te Eindhoven. Ophaaltijd spreken we samen af. Ik zit met een strakke planning, dus graag de tijden respecteren. Mocht u iets verlaat zijn, laat mij dit even weten, dan kan ik daar rekening mee houden. Wanneer ik niets van u verneem, kan het zijn dat u voor een gesloten deur staat Het kan een paar minuten duren voor ik bij de deur ben, aangezien mijn werkruimte zich achter ons huis bevindt en ik met de taart naar de voordeur kom.

 

* Bezorgen valt onder de mogelijkheden. Binnen een straal van 6 km komt dat op € 10,00. Alles daarbuiten geldt € 0,50 per kilometer heen en terug met een starttarief van € 5,00. Dit moet wel ruim van tevoren worden aangegeven in verband met de planning.

 

* Wijzigingen van smaken en/of design kunnen tot uiterlijk 5 dagen voor aflevering worden doorgegeven.

 

* Bestel op tijd om teleurstellingen te voorkomen, ik werk alleen!

 

* Alle prijzen zijn inclusief 9% BTW

 

* Wanneer u de taart zelf vervoert, is de garantie tot aan mijn voordeurdrempel. Tips voor het vervoer zijn bv de taart in de achterbak of op de grond bij de passagiersstoel te zetten.  

 

Voor onze privacyverklaring, lees hieronder verder. 

 

 

 

 

Privacyverklaring

AVG wetgeving/ Taart en Dolci

 

Privacyverklaring.

Cookie melding.

Taart en Dolci, gevestigd aan de Melkweg 30, 5642 CS te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.taartendolci.nl  Melkweg 30, 5642CS, Eindhoven 0645213106

AH Cossu is de Functionaris Gegevensbescherming van Taart en Dolci. Zij is te bereiken via info@taartendolci.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taart en Dolci verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taartendolci.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taart en Dolci verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Taart en Dolci verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Taart en Dolci neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taart en Dolci) tussen zit. Taart en Dolci gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: internet, email, word en excel

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taart en Dolci bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Taart en Dolci verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Taart en Dolci gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taart en Dolci en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@taartendolci.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Ouwe Taart/ De Ouwe Zak wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taart en Dolci neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@taartendolci.nl. Taart en Dolci heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

*Taarten Eindhoven, Verjaardagstaarten Eindhoven, Kindertaarten Eindhoven, Bruidstaarten Eindhoven, Cupcakes Eindhoven